IP CENTREX

ip centrex – מרכזייה וירטואלית מתקדמת המרכזייה הוירטואלית של IP Centrex ממוקמת בחוות שרתים בעולם ומאפשרת עדכונים וגיבויים שוטפים.מרכזיות IP בענן מוזילות משמעותית את מחיר התקשורת בין עסקים

קרא עוד »

DVR PROVISION

dvr provision מערכות הקלטה איכותיות למצלמות מלבד מצלמות האבטחה אותם ממקמים בבית ובעסק, יש צורך במערכת הקלטה בזמן חי. מערכת הקלטה איכותית מסוג dvr provision

קרא עוד »

התקנת מערכות גילוי אש

מערכות גילוי אש – עד 24 איזורים רכזות גילוי אש הכרחיות בבתי עסקים רבים, לעיתי אף חובה להתקינן ע״פ חוק.חברות הביטוי היום דורשות מערכות גילוי

קרא עוד »

גלאי נפח

גלאי נפח (גלאי תנועה) אמצעי האבטחה הנפוץ והפופולרי בכול בית ועסק. גלאי נפח מותקן באזורים פתוחים שונים. הוא מחובר למערכת אזעקה או למנגנון הרתעה נוסף.

קרא עוד »

גלאי עשן

אחד מבקרי גילוי אש הנפוצים והמעולים שקיימים כיום. גלאי עשן – עזרה ראשונה בבטיחות שלכם ברוב הדירות בישראל כלל אין מערכות השומרות על הבטיחות הבסיסית

קרא עוד »

IP CENTREX

ip centrex – מרכזייה וירטואלית מתקדמת המרכזייה הוירטואלית של IP Centrex ממוקמת בחוות שרתים בעולם ומאפשרת עדכונים וגיבויים שוטפים.מרכזיות IP בענן מוזילות משמעותית את מחיר התקשורת בין עסקים

קרא עוד »

DVR PROVISION

dvr provision מערכות הקלטה איכותיות למצלמות מלבד מצלמות האבטחה אותם ממקמים בבית ובעסק, יש צורך במערכת הקלטה בזמן חי. מערכת הקלטה איכותית מסוג dvr provision

קרא עוד »

התקנת מערכות גילוי אש

מערכות גילוי אש – עד 24 איזורים רכזות גילוי אש הכרחיות בבתי עסקים רבים, לעיתי אף חובה להתקינן ע״פ חוק.חברות הביטוי היום דורשות מערכות גילוי

קרא עוד »

גלאי נפח

גלאי נפח (גלאי תנועה) אמצעי האבטחה הנפוץ והפופולרי בכול בית ועסק. גלאי נפח מותקן באזורים פתוחים שונים. הוא מחובר למערכת אזעקה או למנגנון הרתעה נוסף.

קרא עוד »

גלאי עשן

אחד מבקרי גילוי אש הנפוצים והמעולים שקיימים כיום. גלאי עשן – עזרה ראשונה בבטיחות שלכם ברוב הדירות בישראל כלל אין מערכות השומרות על הבטיחות הבסיסית

קרא עוד »